Llicenciat en Psicologia
Màster en Teràpia Familiar Sistèmica
Analista junguià
Psicòleg general sanitari

La meva trajectòria professional ha estat centrada en l’atenció clínica i psicoterapèutica, l’exercici docent dins de programes psicoeducatius i el treball psicoterapèutic en l’àmbit individual, de parelles i famílies tant en l’esfera pública com en la privada.
Vaig començar a desenvolupar-me com a psicòleg en l’àmbit clínic al Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Caracas, on vaig dur a terme un programa formatiu intensiu centrat en la comprensió del patiment humà, les diferents aproximacions al seu abordatge i l’entrenament psicoterapèutic en les modalitats d’hospitalització, psiquiatria d’enllaç i consulta externa, en atenció individual, grupal i familiar.
Paral·lelament, durant aquests anys també vaig participar com a professor i avaluador d’aspirants en programes de l’àrea d’inserció educativa de la Universitat Central de Veneçuela. Vaig ser membre del Servei d’Acompanyament Terapèutic de Residència HUMANA (Caracas, Veneçuela) a les àrees de farmacodependència i trastorns de l’alimentació a l’hospitalització privada i em vaig desenvolupar com a psicòleg de planta de l’Hospital de dia Connexió: Xarxa de Suport Humà (Caracas, Veneçuela).
Per l’interès de complementar la meva formació terapèutica, des de fa nou anys visc a Barcelona, ciutat que m’ha donat l’oportunitat de formar-me quatre anys en Teràpia Familiar Sistèmica (Hospital de Sant Pau) i en Psicologia i Psicoteràpia Analítica (ICGJ UAB) per després finalitzar la formació com a analista junguià per l’Institut Carl Gustav Jung de Barcelona.
Durant set anys vaig treballar a la pràctica privada al Centre Internacional de Psicoteràpia Hestía com a terapeuta individual, familiar i de parella. Actualment, segueixo combinant la pràctica terapèutica amb la docència. Exerceixo de terapeuta familiar a la plataforma Cruïlla, projecte de la Cooperativa Eduvic, on realitzo una feina orientada a les famílies en situacions de risc sota un model d’intervenció socioeducatiu.
També sóc docent de l’Espai Vivencial de la Formació en Teràpia Familiar Socioeducativa (Escola Intinere, IL3 UB) i del Màster de Psicologia i Psicoteràpia Analítica (ICGJ UAB) en les matèries d’Escoles Post-Junguianes i d’Aproximació a la Teràpia Familiar des de la Psicologia Analítica.
Sóc membre fundador del grup psicoterapèutic Tapís.