Llicenciada en Psicologia
Especialista en intervenció comunitària
Màster en Teràpia Familiar
Psicòloga general sanitària

Des de sempre, la inquietud per comprendre les persones, el que senten i el que pensen ha estat una constant en la meva vida. Vaig decidir endinsar-me en l’apassionant món de les emocions i el comportament, i em vaig llicenciar en Psicologia a la Universitat de Barcelona.
Durant tot el meu procés formatiu, l’interès per la infància i l’adolescència va ser un eix central, i em va dur a fer el pràcticum en un centre obert a Sant Boi de Llobregat, treballant amb infants i adolescents en situació de vulnerabilitat. Vaig treballar-hi durant cinc anys.
Va ser aquí on, des de la intervenció directa amb infants, adolescents i serveis, vaig sentir la necessitat d’aprofundir i poder dur a terme una intervenció integral; vaig sentir que un dels factors d’èxit recau en la intervenció familiar, per poder comprendre, legitimar i acompanyar processos carregats de dinàmiques familiars, creences i relacions.
Va ser aleshores quan vaig decidir iniciar el màster en Teràpia Familiar Sistèmica, per poder ampliar coneixements i obtenir respostes a molts interrogants que tenia sobre la complexitat relacional. Conèixer aquest marc teòric m’ha permès gaudir dels aprenentatges i m’ha donat moltes respostes i eines per treballar amb famílies.
Com que ha estat un procés d’aprenentatge llarg, ho he pogut anar combinant amb el treball amb infants i adolescents des del medi obert, en l’àmbit socioeducatiu. En aquest servei també vaig formar part de la comissió de famílies, des de l’àmbit i el treball més comunitari.
Posteriorment em vaig endinsar en el món de la inserció laboral, on acompanyar les persones en situació de canvi ha estat un puntal per treballar i aconseguir més expertesa en situacions de crisi sobrevingudes o de llarga durada.
Paral·lelament he rebut formació complementària en temes com les drogodependències, l’abús sexual, la programació neurolingüística, la perspectiva transversal de gènere…
Un cop acabada aquesta etapa, vaig començar a treballar per la Cooperativa Eduvic, des de l’àmbit de la infància, adolescència i família, treballant amb menors tutelats per la DGAIA en procés de retorn a la llar amb les seves famílies, acompanyant en un procés de reelaboració de dols, reestructuració d’expectatives, dinàmiques familiars i rols i funcions. Oferint també un espai educatiu terapèutic als infants i adolescents on contenir, acompanyar i realitzar noves lectures relacionals que els permetin créixer, i acompanyant-los en processos de diferenciació.
Paral·lelament realitzo processos terapèutics familiars i individuals tant des de l’àmbit privat com des de l’àmbit públic, en col·laboració amb la xarxa pública.
També he col·laborat amb l’escola Itinere com a docent per a professionals que treballen en el medi obert, oferint claus per al treball amb famílies.
Actualment sóc membre fundacional de Tapís, entusiasmada i il·lusionada amb aquest bonic i apassionat projecte que ens permet continuar atenent infants adolescents i famílies acompanyant-los en processos emocionals de més benestar.