Cada família genera una manera pròpia d’exercir la parentalitat segons les seves experiències passades, la situació present en la que es troba i les expectatives dipositades en el futur.

A Tapís generem espais de reflexió i formació sobre com fem de pares i mares i com influeix en els fills les nostres actuacions.

Totes les famílies aporten a la criança dels seus fills el desenvolupament d’aspectes importants en la constitució de la personalitat dels infants. Aquestes aportacions esdevenen fortaleses relacionals que permeten als fills afrontar situacions quotidianes del seu entorn des de la seguretat, l’autoestima i l’autoconeixement.

El nostre objectiu és potenciar la creació d’ambients familiars segurs, facilitar l’aprenentatge de respostes dels pares vers els fills dins els procés de criança. Es preten desenvolupar la construcció de límits assertius i expectatives realistes que es dipositen en els fills. Treballant aquests aspectes aconseguim facilitar una construcció de la identitat madura i funcional que proporcioni autonomia i habilitats relacionals sanes que reverteix en el benestar familiar.

Com ho fem: