Psicoteràpia amb adolescents

L’adolescència és una época de canvi tant per l’adolescent com per la família. Aquests canvis hormonals, físics i emocionals molt intensos sovint són viscuts en la família amb temor, inseguretat i confusió, que és el mateix que pot experimentar en ocasions l’adolescent. En aquesta edat, sovint, és difícil construir ponts de diàleg amb la família en els que es puguin expressar les angoixes que genera el creixement dels fills i les repercussions que està tenint en l’ambient familiar.

És per tots aquests motius que en determinades situacions els joves es neguen a participar en processos de teràpia familiar conjunta però sí accepten compartir un espai amb un terapeuta que els resulti proper, que els faci un retorn normalitzat de les dificultats que s’està trobant a l’hora de prendre decisions, relacionar-se amb el grup d’iguals i amb la família.

En alguns casos, quan l’adolescent pot relaxar-se i viure l’espai terapèutic com a ajuda, permet que els pares també puguin compartir un espai comunicatiu amb la presència del terapeuta que serveix per recompondre la comunicació malmesa.

Psicoteràpia amb adults

És habitual que les persones ens trobem devant de situacions on predominen estats d’ansietat, depressió, estrés, situacions de pèrdues i separacions, sensació de desorientació vital entre altres dificultats.

L’espai va adreçat a persones que atravessen moments de malestar i insatisfacció personal.

Entenem la psicoteràpia individual com un procés reflexiu on es preten trobar noves eines i estratègies d’afrontament amb l’objectiu de millorar la nostra qualitat de vida.

Processos de teràpia de parella i família

Des de el servei, es promou la comprensió, l’acompanyament i la resolució de dificultats i crisis viscudes dins dels membres de la família o de la parella.

Els acompanyem en el seu desenvolupament emocional, relacional i organitzatiu per tal de promoure les capacitats que posseeixen, i en què algunes circumstàncies emergeixen de manera conflictiva, desendreçada o poc eficaç.

La nostra proposta es basa en reestablir canals de comunicació malmesos, proporcionar eines psicoeducatives a les famílies i introduir elements terapèutics que ajudin a assolir un major benestar emocional.

En aquestes sessions el procés terapèutic indicarà quins membres de la família és convenient que hi participin.