Tapís és un espai que pretén promoure la salut i el benestar de les persones, famílies i organitzacions des de diferents àmbits.

Realitzem accions formatives en col.laboració amb altres professionals externs al centre que aporten una visió complementària en temes diversos.

1- Projectes propis.

  • Divorciem-nos bé:
    • Oferim assessorament a les famílies en procés de separació o divorci.
    • Treballem per la prevenció del malestar infantil.
    • Acompanyem en l’elaboració dels dols fruit d’una separació o divorci.
  • Escola de pares: Treballem en col·laboració amb escoles, AMPAS i llars d’infants…per tal implentar programes formatius, xerrades i tallers basats en la parentalitat positiva.
  • Afrontament de l’adversitat: Programa dirigit a entitats i empreses que requereixen accions formatives en l’àmbit de recursos humans
  • .

2- Col.laboracions externes, jornades i seminaris

Dirigits a la salut i el benestar des d’una prespectiva integradora. Veure calendari